Tận dụng thay đổi để thành công

Công ty bạn đang làm thay đổi liên tục và gây cho bạn một nỗi sợ và lo lắng mơ hồ? Những thay đổi liên tục khiến bạn dễ bị “stress” hơn bao giờ hết? Bạn thậm chí cảm thấy đơn độc và mất phương hướng? Bạn phải làm việc thêm giờ liên tục sau […]

Làm mới bản thân bằng tư duy sáng tạo

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những người có khả năng sáng tạo thường dễ thích ứng và thậm chí phát triển tốt khi phải sống trong môi trường nhiều thay đổi và thiếu ổn định. Họ cũng đón nhận các thất bại dễ dàng hơn người khác bởi vì họ có […]