Sức bật – Chìa khóa giúp bạn vượt qua nghịch cảnh

Tại sao có những người khi gặp thử thách hay nghịch cảnh có thể vượt qua dễ dàng và thậm chí vững vàng hơn nữa? Ngược lại cũng có người khi gặp khó khăn, nghịch cảnh đã không ngừng than vãn, bỏ cuộc và gục ngã nhanh chóng? Điều gì đã tạo nên sự khác […]

Xây dựng nội lực, kiên cường vượt qua thử thách – Resilience

Bạn có muốn tự tin thể hiện mình với mọi người bạn gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày? Bạn có muốn tạo được tầm ảnh hưởng nhất định với mọi người? Bạn có muốn chuẩn bị bản thân thật ấn tượng, hiệu quả cho các buổi họp với khách hàng, đối tác, các buổi thuyết […]