Trở thành lãnh đạo High EQ

Trí thông minh cảm xúc của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến việc họ quản lý hành vi của mình; việc họ giao tiếp, ứng xử với người chung quanh và việc họ ra quyết định để làm sao đạt được những kết quả tích cực. Cảm xúc của một lãnh đạo sẽ ảnh hưởng […]

Ủy thác hiệu quả

Uỷ thác công việc hợp lý có khả năng giúp nhà quản lý giải quyết được bài toán về tính hiệu quả của công việc hiện tại và thành công của những chiến lược mới trong tương lai