Nâng cao trí tuệ cảm xúc

Có lẽ các bạn đều thấy chưa bao giờ việc xây dựng các mối quan hệ tích cực trong công việc cũng như trong cuộc sống lại được đề cao như hiện nay

Thích ứng với thay đổi

Công ty bạn đang làm thay đổi liên tục và gây cho bạn một nỗi sợ và lo lắng mơ hồ Những thay đổi liên tục khiến bạn dễ bị “stress” hơn bao giờ hết? Bạn thậm chí cảm thấy đơn độc và mất phương hướng? Bạn phải làm việc thêm giờ liên tục sau […]

Quản lý thời gian hiệu quả

Các tổ chức ngày càng sử dụng ít người hơn và mong đợi mỗi người phải làm việc “thông minh” hơn, tạo kết quả trong thời gian ngắn hơn…