Trở thành “Tư vấn phát triển nghề nghiệp” dành cho nhân sự và quản lý (Becoming a career coach for HR and Line managers)

Bất cứ lúc nào nhân viên cũng có thể gặp phải những thách thức nghề nghiệp, nếu những khó khăn này không được giải quyết trong một khoảng thời gian dài, chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí của họ cũng như đến kết quả của tổ chức. Đối với các quản […]