Để trở thành chuyên viên huấn luyện, đào tạo (Train The Trainer – TTT)

Lĩnh vực huấn luyện, đào tạo không ngừng phát triển và có nhiều thay đổi đáng kể… Ngày càng có nhiều khám phá mới dẫn đến nhiều phương pháp huấn luyện mới ra đời. Lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển buộc lĩnh vực huấn luyện đào tạo phải thay đổi phương pháp để có thể đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của các cá nhân cũng như các công ty trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực….
Việc thường xuyên cập nhật các xu hướng, phương pháp và kỹ thuật mới trong lĩnh vực huấn luyện và đào tạo rất quan trọng với tất cả những ai đang và mong muốn trở thành chuyên viên huấn luyện và đào tạo.

Khoá đào tạo được thiết kế đặc biệt cho các “Trainer” nội bộ ở các doanh nghiệp, các quản lý ở các phòng ban trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm huấn luyện các kỹ năng chuyên môn (technical skills) cho nhân viên, các bạn có đam mê ở lĩnh vực huấn luyện và đào tạo, đã và đang phát triển bản thân để trở thành chuyên viên huấn luyện, đào tạo…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Xác định nhu cầu đào tạo
  • Thiết kế khóa học sát với nhu cầu đào tạo
  • Hiểu các cách học của người trưởng thành và áp dụng vào việc thiết kế khóa học và huấn luyện
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp huấn luyện khác nhau tùy vào đối tượng, nội dung, bối cảnh…
  • Biết cách ứng xử phù hợp với những học viên khó tính, chống đối…
  • Biết áp dụng các phương pháp huấn luyện khác nhau để chương trình huấn luyện luôn tạo hứng thú đối với học viên
  • Hiểu cách đánh giá sau đào tạo

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện… Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)