Hiểu mình, hiểu người với Tâm lý – Hình học

Bạn có bao giờ tự hỏi…

 • Tại sao có những người vừa gặp mặt, bạn đã có cảm tình ngay hoặc ngược lại?
 • Tại sao có những người ta có thể nói chuyện rất thoải mái nhưng lại có những người ta cảm thấy rất “khắc khẩu”?
 • Tại sao mình rất tự tin trước một số người nhưng ngược lại cũng mất hẳn tự tin trước một số người khác?
 • Tại sao có những mối quan hệ mình rất nỗ lực vun đắp nhưng cuối cùng lại dễ dàng tan vỡ chỉ vì những hiểu lầm không đáng có?

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Xác định tính cách qua các biểu tượng hình học của bạn
 • Khám phá bản thân, xác định điểm mạnh, điểm yếu
 • Ứng dụng Tâm lý – Hình học để:
  Hiểu bản thân và những người chung quanh hơn
  • Hiểu và tôn trọng sự khác biệt để giao tiếp tốt hơn và dễ cảm thông với người khác hơn
  • Nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc nhìn để cuộc sống phong phú hơn
  • Giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống hiệu quả hơn và xây dựng mối quan hệ tích cực với người thân, bạn bè, đồng nghiệp…
  • Phát triển bản thân

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện…Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)