The most difficult part of leadership is leading yourself. If you can’t lead yourself well, how can you lead others?

Điều khó khăn nhất của công việc lãnh đạo là lãnh đạo chính bản thân bạn. Nếu bạn không thể lãnh đạo chính mình thì làm sao bạn có thể lãnh đạo người khác?

Nathan Eland

Rất nhiều người trong chúng ta thường đặt cho mình mục tiêu trở thành một lãnh đạo tài ba, xuất chúng. Chính vì thế chúng ta ra sức theo đuổi rất nhiều các khóa học có chủ đề về lãnh đạo, chúng ta ngấu nghiến không biết bao nhiêu quyển sách nổi tiếng về nghệ thuật lãnh đạo, tuy nhiên chúng ta lại thường bỏ qua bước quan trọng đầu tiên để có thể trở thành một lãnh đạo giỏi đó chính là lãnh đạo chính bản thân mình trước và điều này lại là điều khó khăn nhất.

Lãnh đạo chính mình là điều cần thiết cho mỗi người, cho dù bạn có đứng ở vị trí lãnh đạo hay không thì bạn vẫn cần điều này để bạn có thể đạt được ước mơ và hoài bão của mình.

Hội thảo “Lãnh đạo chính mình” sẽ giúp bạn “soi” lại mình một cách sâu sắc nhất để bạn có thể quyết định điều bạn thật sự mong muốn cho cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân của mình, từ đó bạn có thể lập lại kế hoạch cho bản thân, tạo động lực và cam kết mạnh mẽ với bản thân để đạt được những điều bạn mong muốn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  • Định nghĩa “lãnh đạo chính mình” và các yếu tố quan trọng nhất
  • “Soi” lại bản thân qua các bài tập cá nhân
  • Lắng nghe tiếng nói nội tâm
  • Động lực bền vững phải xuất phát từ bên trong bạn
  • Một số công cụ và bài tập giúp bạn thực hành “lãnh đạo chính mình” mỗi ngày trong công việc và cuộc sống cá nhân