Quản lý thời gian hiệu quả

Chúng ta ngày càng trở nên bận rộn hơn. Các tổ chức ngày càng sử dụng ít người hơn và mong đợi mỗi người phải làm việc “thông minh” hơn, tạo kết quả trong thời gian ngắn hơn… Chính vì thế mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với các thời hạn được “rút ngắn” hơn, thay đổi vào giờ chót nhiều hơn, giao tiếp đa phương tiện cũng khiến chúng ta căng thẳng hơn…

Thời gian chính là “vốn” bạn bỏ ra để “mua” được những gì bạn mong muốn trong công việc cũng như cuộc sống. Quản lý thời gian là yếu tố quan trọng để đạt được sự cân bằng trong cuộc sống và cách bạn sử dụng thời gian sẽ quyết định sự thành công của bạn.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Hiểu và áp dụng mô hình quản lý thời gian
  • Cải thiện kỹ năng lập kế hoạch và ưu tiên
  • Hiểu và có phương pháp phòng tránh những điều làm bạn mất thời gian và mệt mỏi
  • Tạo cho mình công thức riêng để làm việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian
  • Tạo được cuộc sống cân bằng

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện…Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)