Thu phục lòng người – Lãnh đạo thành công

Dù bạn là người đứng đầu một công ty hay chỉ là người dẫn dắt một phòng ban trong công ty nhưng nếu nhiệm vụ của bạn là tạo ảnh hưởng tích cực, giúp mọi người đạt được các mục tiêu chung của công ty thì bạn đã là nhà lãnh đạo. Vì thế, dù lãnh đạo ở cấp độ nào thì việc lãnh đạo hiệu quả luôn ảnh hưởng đến sự phát triển và thành công của một công ty.

Tuy nhiên, lãnh đạo là công việc của mỗi một cá nhân và vì thế mỗi nhà lãnh đạo đều có những phong cách riêng biệt. Phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất? Điều này còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể và lãnh đạo hiệu quả phải biết ứng biến và linh hoạt áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với từng con người và trong các tình huống khác nhau.

Chương trình “THU PHỤC LÒNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG!” sẽ giúp bạn khám phá bản thân, xác định điểm mạnh, điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của bạn thông qua công cụ Tâm lý – Hình học. Hiểu bản thân và xác định rõ phong cách lãnh đạo của mình là yếu tố quan trọng giúp bạn đánh giá, điều chỉnh cách thức làm việc, thấu hiểu nhân viên và nâng cao khả năng ứng biến trong mọi tình huống – một khả năng rất cần thiết cho các nhà lãnh đạo.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Khám phá bản thân, xác định điểm mạnh, điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của mình
  • Hiểu nhân viên và những điều quan trọng trong cuộc sống cũng như công việc của họ
  • Động viên nhân viên, ủy thác “đúng người, đúng việc”
  • Phát triển con đường sự nghiệp cho nhân viên hiệu quả
  • Ứng biến và linh hoạt áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với từng nhân viên và trong các tình huống khác nhau

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện… Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)