Trở thành “Tư vấn phát triển nghề nghiệp” dành cho nhân sự và quản lý (Becoming a career coach for HR and Line managers)

Bất cứ lúc nào nhân viên cũng có thể gặp phải những thách thức nghề nghiệp, nếu những khó khăn này không được giải quyết trong một khoảng thời gian dài, chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí của họ cũng như đến kết quả của tổ chức. Đối với các quản lý, tác động có thể còn dữ dội hơn vì công việc của họ thường có tác động trực tiếp đến kết quả của tổ chức.

“Career Coach” là người được đào tạo để giúp nhân viên vượt qua các giai đoạn thách thức trong sự nghiệp của họ, khuyến khích nhân viên của họ tận dụng “dịch vụ career coaching” sớm nhằm ngăn chặn những vấn đề nhỏ vượt khỏi tầm tay và có thể tạo nên những rào cản lớn hơn cho sự thành công của mình. Đó cũng là một cách để giúp các nhân viên, đặc biệt là các nhân viên chủ chốt đạt đến những khát vọng nghề nghiệp cao hơn nhằm tiếp tục đóng góp giá trị nhiều hơn cho tổ chức.

Khoá huấn luyện này được thiết kế đặc biệt để giúp các bạn làm trong lĩnh vực nhân sự và các bạn đang ở vị trí quản lý có thể trở thành “chuyên viên Tư vấn phát triển nghề nghiệp” (Career Coach) để qua đó có thể giúp nhân viên của mình vướt qua các giai đoạn khó khăn trong con đường sự nghiệp của họ và qua đó có thể tối ưu hoá đội ngũ của mình và nâng cao hiệu quả công việc của cá nhân cũng như của tổ chức…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể

  • Hiểu “Career coaching” là gì
  • Hiểu tầm quan trọng của “career coaching” đối với nhân sự và các nhà quản lý
  • Hiểu và áp dụng các kỹ năng và phương pháp thực hiện “career coaching”
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp và công cụ của “career coaching” để giúp nhân viên vượt qua các giai đoạn co nhiều thay đổi trong sự nghiệp
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp và công cụ của “career coaching” để giúp tối ưu hoá nhân viên với tổ chức
  • Hiểu và áp dụng các phương pháp và công cụ của “career coaching” để giúp nhân viên xây dựng các “kế hoạch phát triển nghề nghiệp” (career development plan)

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện…Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)