Ứng dụng tâm lý trong quản trị nguồn nhân lực

Tâm lý học là một môn khoa học được ứng dụng ở rất nhiều lãnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, tư vấn…và đặc biệt ngày nay các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tâm lý ứng dụng trong doanh nghiệp từ việc tuyển dụng nhân viên, phát triển nhân viên, phát triển đội ngũ lãnh đạo, động viên nhân viên, giải quyết xung đột trong doanh nghiệp cho đến việc sa thải nhân viên…

Chính vì thế mà tâm lý học ngày càng trở thành một công cụ không thể thiếu cho tất cả những ai đang làm công việc quản trị nguồn nhân lực.

Khóa học này không chỉ dành cho các quản lý nhân sự mà còn dành cho tất cả các vị trí quản lý và lãnh đạo ở các doanh nghiệp và tổ chức. Khóa đào tạo sẽ giúp bạn trở thành một sếp “tâm lý” hơn…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Khám phá một số các công cụ tâm lý hiện đang phổ biến và các ứng dụng trong tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên
  • Nắm rõ các lưu ý cần thiết khi sử dụng các công cụ tâm lý.
  • Trải nghiệm thực tế một trong những công cụ tâm lý giúp tâm lý hơn trong việc quản lý nhân viên
  • Hiểu công cụ đánh giá “Trí tuệ cảm xúc(Emotional Intelligence) và đặc biệt đưa ra các câu hỏi thích hợp để tuyển chọn được các nhân viên có chỉ số cảm xúc cao (high EQ).
  • Hiểu và áp dụng công cụ “Xác định giá trị cá nhân” để có thể tạo động lực cho nhân viên, hiểu nhân viên sâu sắc hơn, xây dựng con đường sự nghiệp (career path) cho nhân viên hiệu quả hơn

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện…Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)