Ủy thác hiệu quả

Có lẽ bạn đã không ít lần lâm vào tình thế khó khăn hay bế tắc chỉ vì bạn muốn tự mình quán xuyến hết thảy công việc. Và mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi bạn phát triển nhiều dự án mới, bạn không thể vừa đảm đương tất cả công việc hiện tại, vừa bắt tay vào dự án mới đang từng bước được khởi động. Lúc này bạn sẽ cần đến một kỹ năng thực sự chứng minh bản lĩnh nhà quản lý của bạn, đó là kỹ năng ủy thác công việc – một trong những kỹ năng thiết yếu của các nhà quản lý. Ủy thác công việc hợp lý có khả năng giúp nhà quản lý giải quyết được bài toán về tính hiệu quả của công việc hiện tại và thành công của những chiến lược mới trong tương lai, đồng nghĩa với việc bạn đã tự giải phóng mình để đầu tư thời gian một cách hiệu quả hơn cho công việc và cuộc sống của mình. Hơn thế nữa, đây cũng là những cơ hội quý giá trong việc phát triển và giữ chân những nhân viên giỏi cho bạn….

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Hiểu rõ các lợi ích của việc ủy thác
  • Áp dụng các bước ủy thác hiệu quả
  • Hiểu các phong cách ủy thác và ứng dụng các phong cách
  • Xây được hệ thống đánh giá khi ủy thác
  • Biết cách hỗ trợ trong suốt quá trình ủy thác

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện… Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)