Xây dựng nội lực, tự tin tạo ảnh hưởng tích cực – dành cho Trainer

 • Bạn có muốn tự tin thể hiện mình với các học viên?
 • Bạn có muốn tạo được tầm ảnh hưởng nhất định với học viên?
 • Bạn có muốn chuẩn bị bản thân thật ấn tượng, hiệu quả cho các buổi huấn luyện?
 • Bạn có muốn xây dựng cho mình một hình tượng thể hiện được đầy đủ con người của bạn: các khả năng, kỹ năng, tiềm năng…cũng như những nét độc đáo nhất của bạn?


Hình ảnh và cách cách thể hiện ra bên ngoài của bạn sẽ quyết định những suy nghĩ và đánh giá của người khác về bạn. Chính vì thế xây dựng hình ảnh, phong cách riêng cho bản thân sẽ thay đổi được cách người khác nhìn nhận bạn, nói cách khác bạn hoàn toàn có thể làm cho người khác nhìn nhận bạn theo cách bạn muốn và tạo được tầm ảnh hưởng nhất định với họ. Khoá huấn luyện này được thiết kế đặc biệt giúp cho các “Trainer” có thể xây dựng nội lực, tự tin để tạo được ảnh hưởng tích cực với các học viên của mình

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

 • Hiểu tại sao cần tạo ảnh hưởng tích cực
 • Phân tích những suy nghĩ, nhận định của người khác qua cách bạn thể hiện ra bên ngoài
 • Tận dụng hiệu quả sức mạnh của ngôn ngữ không lời
 • Xác định và xây dựng nét riêng nhất và đẹp nhất của bạn
 • Biết cách tạo ảnh hưởng tích cực theo phong cách riêng của bạn
 • Biết kiểm soát cảm xúc hiệu quả
  Hiểu và áp dụng các phương pháp và bài tập giúp giảm “stress” tức thời và duy trì năng lượng cho cả ngày
 • Biết tạo cuộc sống cân bằng và tràn đầy năng lượng
 • Hiểu cách đánh giá sau đào tạo

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện…Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)