Tôi cảm thấy thoải mái và hiểu hơn vấn đề quan tâm. Giảng viên tạo ấn tượng tốt, có hiệu quả.

HR – IMT Solutions Co.

Đào Thị Quỳnh