Bài trắc nghiệm "EQ-i 2.0 và EQ360" có bản quyền chính thức của MHS

Chương trình có bản quyền chính thức của Hay House

Oracle card coaching

Coaching với một cách tiếp cận sáng tạo của yếu tố trực giác mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc...

Nguyễn Thị Minh Tâm

  • Vietnam First Licensed Consultant of Psycho-Geometrics
  • MBTI Fully Qualified & Accredited Administrator
  • Licensed and Certified Heal Your Life Workshop Leader
  • Certified EQ-i 2.0 Coach
  • IIN Certified Health Coach
  • Certified Career Coach/Life Coach
  • ValueMatch Certified Practitioner
  • Trainer – Speaker