Hình ảnh

Để luôn tràn đầy năng lượng (Lần 2) – Tổng công ty điện lực miền Nam (EVN SPC)