Em thấy chương trình rất hay và thiết thực, Giúp em nhận rõ được tính cách của mình để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Em rất thích tài liệu cuối giờ chương trình phát cho em vì nó tổng kết lại được nội dung của toàn buổi học, giúp em tiết kiệm thời gian rất nhiều. Nếu có thể em mong chương trình này được đưa về trường để giúp được nhiều sinh viên hơn.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Bùi Tấn Tài