Tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý, sách về kinh doanh, thì qua lớp học này giúp cho tôi biết nhiều về cách nhận biết con người cặn kẽ nhất. Xin cảm ơn!

Giám đốc marketing

Bùi Trí Dũng