Khóa học giúp học viên hiểu hơn về bản thân, tạo một cái nhìn khách quan hơn về những người xung quanh. Ngoài ra, khóa học giúp tôi biết những thế mạnh và điểm yếu của mình, tìm cách khắc phục.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Đinh Thị Thanh Tuyền