Rất hay, bổ ích, làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Qua khóa học tôi biết quan sát và nhìn nhận vấn đề, biết được điểm mạnh và khắc phục nhược điểm của bản thân.

Nhân viên kinh doanh – Công ty TNHH Khải Thiên

Đỗ Ngọc Vân Anh