Tôi rất lấy làm cảm ơn chị Tâm và đề tài mà chị đã viết và truyền đạt cho mọi người. Bản thân tôi là hình tam giác, ông xã lại là hình lượn sóng nên qua khóa học này tôi sẽ thay đổi và điều chỉnh để cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn và hy vọng chị có thể tiếp tục truyền đạt cho nhiều nhiều người.

Giám đốc – Công ty TNHH Gift Việt Nam

Đoàn Thị Thanh Thảo