Qua khóa học em biết được những điểm mạnh và yếu của bản thân cũng như của các bạn khác, các tính cách khác để có cách dung hòa và phát triển bản thân theo hướng tốt đẹp nhất. Cảm ơn vì đã cho em một buổi học thật ý nghĩa và bổ ích.

Nhân viên – Công ty CP HelloChao

Đoàn Thị Tuyết Trinh