Rất hữu ích và có giá trị thực tế.

Chuyên viên chăm sóc khách hàng – Công ty CP Long Hậu

Hồ Đức Hồng Loan