Mình đã rút ra được một số kinh nghiệm hay từ buổi học:
– Khám phá được tính cách của bản thân từ phương pháp học này.
– Tự nhận xét và sắp xếp những người xung quanh theo biểu tượng hình học tương ứng, từ đó có phương pháp tiếp cận hay làm việc cho phù hợp.
– Nhìn lại bản thân để thấy những phần hạn chế và những phần cần phát huy để cuộc sống và công việc ngày càng tốt hơn.
Rất mong các chương trình hữu ích như thế này được nhân rộng cho nhiều người cùng học hỏi.

Site Manager – Công ty Tinh Kì

Hồ Quang Trung