Học hỏi nhiều kỹ năng, khắc phục những khuyết điểm của bản thân, cảm thấy hạnh phúc hơn.

Kế toán – Bưu điện Hậu Giang

Hồ Thị Thanh Trúc