Sau khóa học này tôi sẽ nhẹ nhàng suy nghĩ, và hiểu cho những hình học khác hơn.

Agent – Retaiblink

Huỳnh Lê Mỹ Hạnh