Yêu công việc và yêu cuộc sống là điều tôi được truyền cảm hứng từ các khóa học ở đây. Tôi biết được phải bớt “tam giác” một chút để biết lắng nghe, thêm “tròn” một chút để biết thông cảm. Tôi biết tự giải thích được tại sao có những người “hợp” và “không hợp”, tại sao có khi mình rất bực mình vào những việc mọi người cảm thấy bình thường … Tất cả những điều này giúp tôi có những khả năng kiểm soát cảm xúc giao tiếp để dung hòa với mọi người, thêm yêu công việc.

Giám Đốc Công ty Nguồn Việc

Huỳnh Lê Tấn Tài