Đến với lớp học của này, đối với tôi như là một món quà tặng tinh thần hơn là một lớp học đơn thuần. Đó là lúc tôi được giải trí, thư giản, cởi mở tâm hồn để đón nhận những thông tin mới rất hữu ích cũng như hệ thống hóa lại những gì đã có trong tâm trí nhưng chưa rõ ràng và chắc chắn, đặc biệt là có một vài phút tĩnh để chăm sóc lại thế giới tư duy và nội tâm của mình (thay vì vẫn phải lao vào công việc như mọi ngày), thậm chí tôi thấy mình trẻ lại vui như trẻ nhỏ khi được nhận những món quà khuyến khích trong lớp học. Thông tin truyền tải từ giảng viên đơn giản, rất đời thường, dễ áp dụng được ngay vào công việc và cuộc sống hằng ngày. Tôi cảm nhận được thay đổi của mình rất rõ nét sau mỗi lớp học, có thể tặng một lời nhận xét chung nhất là: phương pháp đào tạo ở đây đã đạt đến cảnh giới “Thiền” trong đào tạo.

General Director – Career Vision Consulting and Services Corporation

Huỳnh Ngọc Ánh