Chương trình Tâm lý – Hình học thực sự rất bổ ích, qua đó tôi đã hiểu hơn về bản thân – tam giác. Tôi biết được mình mạnh ở điểm nào, còn yếu ở đâu đồng thời cũng dần hiểu được mọi người xung quanh tôi…Thực sự cuộc sống quanh tôi trở nên có màu sắc hơn.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Lê Công Bình