Em cảm thấy khóa học này rất bổ ích, nó mang lại nhiều kỹ năng mà trước đây em chưa từng được học như kỹ năng làm việc nhóm, tự tin thuyết trình trước đám đông. Ngoài ra nó còn giúp cho chúng em hiểu được một chút về mọi người xung quanh, để có thể giúp họ khẳng định mình, làm mới mình, mở lòng và phát triển bản thân. Em mong rằng mình sẽ được tham gia nhiều khóa học như vậy để phát triển bản thân mình và giúp mọi người xung quanh em tiến bộ hơn.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Lê Huỳnh Đăng Khoa