Sau khóa học, tôi nghiệm ra nhiều điều và tôi đã thay đổi rất nhiều.

HR staff – Cung Ứng Nhân lực Việt

Lê Thị Bích Hạnh