Nhờ công cụ Tâm lý – Hình học, Hòa thấy cuộc sống của mình thay đổi, Hòa biết nguyên nhân vì sao mình lại hành xử như vậy trong suốt 20 năm qua, biết cách ứng xử khéo léo hơn, biết rằng mình là một “chiếc bình nứt” thật đẹp với nhiều công dụng…

Sinh viên – Học viện hành chính

Lê Thị Hòa