Đây là 1 chương trình hay và bổ ích. Hy vọng sẽ phát triển thêm nhiều chương trình kỹ năng giao tiếp hiệu quả như thế này.

Chánh văn phòng Kỹ thuật – Công ty Song Nguyên

Lê Thị Kim Ngân