Hay và bổ ích. Khóa học giúp em hiểu rõ tính cách mình hơn và có cái nhìn thông cảm hơn với người khác.

Kế toán – Công ty TNHH TM Quốc tế Trường Phát

Lê Thị Ngọc Vân