Qua khóa học tôi hiểu được trong cuộc sống có rất nhiều hình, mỗi hình đều có hay, có dở, không có hình nào là hoàn hảo cả.

Designer