Qua khóa học tôi hiểu được trong cuộc sống có rất nhiều hình, mỗi hình đều có hay, có dở, không có hình nào là hoàn hảo cả.

Designer

Lưu Thị Thảo Nguyên