Em rất vui khi có thể hiểu hơn về bản thân và mọi người xung quanh. Chị Tâm đã giúp em biết được điểm mạnh, nhờ đó dễ dàng hơn trong việc chọn nghề tương lai.

Sinh viên

Ngô Dương Song Phúc