Buổi học tổ chức rất tốt. Qua buổi học, tôi hiểu thêm nhiều điều về tâm lý mỗi người, từ đó có những hành động, cử chỉ thích hợp. Xin gửi lời cảm ơn tới toàn công ty, đặc biệt là cô Tâm.

Ngô Ngọc Qúy