Một buổi học thú vị nhất mà mình từng tham gia, nó cho mình cái cách nhìn nhận rõ ràng hơn về bản thân mình và cách thích hợp nhất khi giao tiếp với người khác.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Nguyễn Biểu Kiệt