Bổ ích và sống động, bổ ích cho cá nhân tôi, hiểu thêm về mình, hiểu và cảm thông người quanh mình. Sống động: các khái niệm được nhắc lại trong suốt buổi học bằng nhiều cách thú vị khác nhau và không nhàm chán.

Giám đốc – Europe Vietnam Partuers

Nguyễn Đức Thắng