Cám ơn chị Minh Tâm về những nỗ lực đưa công cụ nghiên cứu tâm lý này về Việt Nam. Nếu những học viên thực sự thấu hiểu và vận dụng vào cuộc sống thì họ sẽ rất thành công.

Business Development Manager – Tập đoàn Sơn Kova

Nguyễn Duy