Một buổi học thú vị và thoải mái. Em thấy mình hiểu hơn và có cái nhìn bao dung hơn, thấu hiểu hơn với những người xung quanh.

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Hồng Trường