Tốt, qua khóa học này giúp bản thân mình hoàn thiện, dung hòa với mọi người,đặc biệt là làm sao để được người khác có thiện cảm,và khắc phục những thiếu sót của bản thân. Có cái nhìn sâu về cuộc sống này hơn.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng

Nguyễn Huỳnh Quốc Doanh