Lớp học tuy chỉ diễn ra ngắn ngủi trong vòng một buổi nhưng rất hay.
Trước đây mình không hiểu về mình và cũng không hiểu vợ mình. Sau khi học, mình biết được rằng tính cách của mình là Hình Vuông, còn vợ mình là Lượn Sóng. Mình thích bài bản, đâu phải vào đó, còn vợ mình thì cảm hứng, không thích trật tự. Hai bên cãi nhau suốt và nói chả hợp nhau tí nào, “phải sống chung với lũ”… Giờ thì đã biết về Tâm lý Hình học để hiểu nhau hơn. Sau khi học về mình chia sẻ với bà xã. Bà xã thấy cũng hay và muốn đi học ngay.

Giám đốc – Công ty Phương Mai Art Gallery

Nguyễn Quang Cường