Thật bổ ích và ý nghĩa. Tôi cảm thấy tự tin hơn sau khóa học này.

Thiết kế kiến trúc – Công ty CP tư vấn thiết kế IDCo

Nguyễn Quốc Hưng