Khóa học cung cấp một cách định lượng để nhận biết tính cách của con người thông qua các hình. Thêm một góc nhìn mới giúp ta nhận biết bản thân, hiểu mình, hiểu người, để qua đó sống hạnh phúc, sống cảm thông và chia sẻ nhiều hơn.

Nhân viên – Cổ phần tư vấn xây dựng Kiến An

Nguyễn Tấn Phát