Hữu ích trong quản lý và đời sống gia đình, bạn bè.

Giám đốc sản xuất – Công ty Kawarin

Nguyễn Thanh Lâm