Khóa học giúp đánh giá người khác và bản thân mình chính xác hơn. Hiểu để giao việc một cách hiệu quả.

Giám đốc – Smartviet

Nguyễn Thị Bích Hằng