Khóa học giúp nhiều điều bổ ích, thú vị trong cuộc sống, trong nơi công tác và gia đình. Mong gặp lại cô vào dịp khác. Rất thích cô!

Chủ tịch công đoàn – Bưu điện Hậu Giang

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt