Ý nghĩa, nhận ra cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giám đốc – Công ty Long Trường Phát

Nguyễn Thị Kim Vân